Apa itu H-Bridge ?

Bridge adalah jambatan, manakala circuit H-Bridge berupa seperti jambatan dalam ilustrasi di atas. Namun, circuit di atas adalah berasaskan semi-conductor atau transistor. Secara asasnya, H-Bridge hanyalah seperti switch 2-hala yang membolehkan polarity +ve/-ve sesuatu equipment seperti Motor-Electric diboleh-balikkan untuk mendapat putaran 2-arah, ke hadapan (forward) dan ke belakang (reverse). Gambar di atas adalah rupa asasTeruskan membaca “Apa itu H-Bridge ?”