Ticketing Terms & Conditions

GENERAL TERMS & CONDITIONS

Pembelian tiket acara/kursus dengan MatGyver.my, anda (Pembeli) bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Jualan yang dinyatakan di sini atau di mana-mana peruntukan lain sebagaimana yang ditentukan dari semasa ke semasa.

 1. Harga tiket acara/kursus adalah dalam Ringgit Malaysia(RM) sahaja.
 2. Semua peringkat umur diperlukan tiket untuk kemasukan.
 3. Sebarang PEMBATALAN, REFUND atau tiket GANTIAN TIDAK dibenarkan sama sekali selepas tiket acara/kursus telah dijual.
 4. Sebarang bentuk Rakaman Video & Photo TIDAK DIBENARKAN ketika acara berlangsung, serta sepanjang perjalanan acara.
 5. MatGyver.my berhak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang melanggar mana-mana terma dan syarat di atas.

PERIHAL JUALAN UMUM

 1. Selepas pengesahan pesanan anda untuk tiket, tiada pertukaran tiket akan dibuat dalam apa jua keadaan dan tiket tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh dijual semula.
 2. MatGyver.my berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk menjalankan pengesahan pemeriksaan ke atas mana-mana perintah, dan berhak untuk membatalkan perintah itu jika pemeriksaan pengesahan seperti mendedahkan sebarang penipuan atau ketidak-sempurnaan yang lain dalam perintah itu.
 3. Bayaran Balik (Refund) pada tiket TIDAK DIBENARKAN dalam apa jua keadaan kecuali menurut syarat yang di Acara Pembatalan Acara atau Penangguhan Acara.
 4. Sebarang aktiviti fotografi, audio atau video rakaman TIDAK dibenarkan pada majlis itu kecuali dinyatakan sebaliknya oleh MatGyver.my.

PEMBATALAN PENANGGUHAN ATAU PEMBAYARAN BALIK TIKET ACARA/KURSUS

 1. PEMBATALAN ACARA hanya boleh berlaku jika pihak MatGyver.my memberi NOTIS PEMBATALAN kepada peserta.
 2. Dalam situasi pembatalan Acara/Kursus pihak, peserta berhak menuntut hak REFUND tidak lebih dari nilai jumlah yang telah dibeli.
 3. Sebarang PENANGGUHAN AKTIVITI/KURSUS TIDAK dikira sebagai pembatalan dan tidak berhak menerima refund.
 4. Sebarang REFUND akan dilaksanakan dalam tempoh 2~4 minggu dari tarikh persetujuan melalui perbankan internet terus pada account bank peserta.
 5. MatGyver.my tidak mengamalkan CASH REFUND.
%d bloggers like this: